Справка

Ладзарио Я.Б. Бреа Л. Метео ди Джаванни Личинио Б., лист стенда