Справка

Ванвителли К. Зафтлевен К. Шёнфельд И.Г. Аахен Х.фон, лист стенда