Справка

Анджелико Коста Л. Мартини С. Колантонио, лист стенда